مشاوره مالیاتی – سامانه کسب و کار پیشه

توضیحات

خدمات مالیاتی شامل خدماتی است که اجرای تکالیف و دستورالعمل های قوانین مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده راپوشش می دهد . در چند سال اخیر سیستم مالیات ستانی دچار تغییرات زیادی شده و خدمات مالیاتی در ایران با تکنولوژی روز اروپا توسط سازمان امور مالیاتی پیاده سازی شده است. با این برنامه اجرای تکالیف مالیاتی توسط سامانه های مالیاتی همراه شده است و عملا مراجعه حضوری به ادارات کمتر و محدود شده است. واحد خدمات مالیاتی داریا بهروش مطابق دسته بندی زیر عملیات اجرای تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را عهده دار می شود.

20 تا 30 دقیقه تماس تلفنی از طرف مشاور / راهنمایی کامل در زمینه مسئله طرح شده و موارد پیرامون آن / انتقال اطلاعات و تشریح شرایط مالی و حسابداری برای مشتری / پرهیز از الزام مشتری به ملاقات حضوری