تهیه برنامه کسب و کار و برنامه امکان سنجی – سامانه کسب و کار پیشه

تهیه برنامه کسب و کار و برنامه امکان سنجی

تهیه برنامه کسب و کار و برنامه امکان سنجی

مطالعات طرح توجیهی (Feasibility Study)  یا مطالعات امکان سنجی یکی از الزامات نهادهای مالی برای ارائه خدمات تامین مالی به هر مجموعه یا پروژه ای است

توضیحات

در شرایط اقتصادی کنونی تصمیم گیری در مورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری بدون انجام مطالعات قبل از سرمایه گذاری تقریبا غیر ممکن است، لذا مطالعات طرح توجیهی (Feasibility Study) یا مطالعات امکان سنجی یکی از الزامات نهادهای مالی برای ارائه خدمات تامین مالی به هر مجموعه یا پروژه ای است.
در واقع قبل از تصمیم گیری درباره هر پروژه ابتدا باید آنرا به طور همه جانبه بررسی و ارزیابی نمود. بعد از تعیین دقیق هدف ها ، باید آمار و اطلاعات جامعی درباره جوانب مختلف پروژه طرح توجیهی فنی- اقتصادی تهیه گردد . جمع آوری آمار و اطلاعات باید با دقت و بصیرت انجام گیرد و در صورت عدم دسترسی به برخی از آنها – که معمولاً نیز چنین است – از دانش و تجربه کارشناسان و صاحبنظران استفاده شود .

گزارش امکان سنجی پروژه باید در قالب 7 سرفصل که ذیل هر گدام بخشهای مختلفی تعریف می‌ شود تدوین و ارائه گردد. این 7 سرفصل عبارتند از: 1) تعریف کلی پروژه 2) مطالعه بازار 3) اندازه و محل پروژه 4)مهندسی یا فراِند فنی اجرایی طرح 5) مطالعات مالی طرح 6) ارزیابی و ارائه شاخص‌های مالی