بهینه سازی ساختار و سیستم حسابداری

جدید

بهینه سازی ساختار و سیستم حسابداری

مجموعه اقدامات و  روش‌هایی که از طریق به کار گیری نرم افزاهای حسابداری مدرن، اعمال روش‌ها و تکنیک های مناسب، برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه و اعمال برخی سیاست‌ها، می‌تواند به بهبود فرایند حسابداری کسب و کار شما کمک ‌کند، در قالب این خدمت جمع آوری و ارائه می‌شود

شناسه محصول: 103 دسته: ,

توضیحات

فرآیند های حسابداری و تصمیمات مربوط به آن، در ساماندهی تجارت ها، نقش به سزایی را ایفا می کند. بدون داشتن یک سیستم حسابداری جامع و کامل، اداره کردن تجارت با ریسک زیادی مواجه خواهد بود و ممکن است با کسری نقدینگی و جرائم مالیاتی مواجه شود.
بر این اساس مجموعه اقدامات و روش‌هایی که از طریق به کار گیری نرم افزاهای حسابداری مدرن، اعمال روش‌ها و تکنیک های مناسب، برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه و اعمال برخی سیاست‌ها، می‌تواند به بهبود فرایند حسابداری کسب و کار شما کمک ‌کند، در قالب این خدمت جمع آوری و ارائه می‌شود.

ارائه گزارش مکتوب و پیاده سازی روش ها و تکنیک های بهینه سازی فرآیندهای حسابداری، ناظر بر تمامی بخش‌های مختلف کسب و کار شامل:

 • مدیریت هزینه های مالی
 • مدیریت حساب های دریافتی و پرداختی
 • مدیریت مالیاتی
 • برگزاری کلاس های حسابداری برای افزایش دانش کارکنان
 • رسیدگی و حسابرسی حساب های بانکی
 • جداسازی و تفکیک حساب های تجاری از شخصی
 • برآورد میزان نقدینگی برای سال های آینده
 • گزارشات سود و زیان
 • تفکیک بخش های مختلف اقتصادی سازمان یا شرکت
 • پشتیبانی اطلاعاتی و اداری
 • تدبیر حساب
 • ایلیا حساب
 • نیکان

ثبت درخواست

ثبت درخواست دریافت خدمات
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .