ارزیابی مدیران – سامانه کسب و کار پیشه

ارزیابی مدیران

اگر بخواهید به این سوال که «مهمترین سرمایه شما در کسب و کارتان چیست؟ پاسخ بدهید، چه چیزی را بیان می‌کنید؟ سرمایه اولیه؟ تجهیزات؟ فروش؟ و … اگر جواب شما چیزی جز «نیروی انسانی» است، باید در سیاست‌های رفتار خود تجدید نظر کنید.
حالا در این بین، مدیران سازمان جایگاه ویژه‌ای دارند چرا که تصمیم‌گیری‌های آن‌ها می‌تواند مسیر یک سازمان را در جهت درست و غلط تغییر دهد. علاوه بر این موضوع، مدیران قدرت بهره‌برداری از منابع مالی و غیرمالی سازمان در اختیار دارند و می‌توانند به صورت مستقیم در بهره‌وری و توسعه سازمان تغییراتی ایجاد کنند.
این موارد و بسیاری از نکات دیگر، مدیران یک سازمان را از سایر کارشناسان جدا می‌کند و می‌توان متوجه شد که یک مدیر بد می‌تواند چه تبعاتی برای کسب و کار داشته باشد و بر خلاف آن یک مدیر توانمند تا چه اندازه در رشد سازمان موثر است.

توضیحات

اگر بخواهید به این سوال که «مهمترین سرمایه شما در کسب و کارتان چیست؟ پاسخ بدهید، چه چیزی را بیان می‌کنید؟ سرمایه اولیه؟ تجهیزات؟ فروش؟ و … اگر جواب شما چیزی جز «نیروی انسانی» است، باید در سیاست‌های رفتار خود تجدید نظر کنید.
حالا در این بین، مدیران سازمان جایگاه ویژه‌ای دارند چرا که تصمیم‌گیری‌های آن‌ها می‌تواند مسیر یک سازمان را در جهت درست و غلط تغییر دهد. علاوه بر این موضوع، مدیران قدرت بهره‌برداری از منابع مالی و غیرمالی سازمان در اختیار دارند و می‌توانند به صورت مستقیم در بهره‌وری و توسعه سازمان تغییراتی ایجاد کنند.
این موارد و بسیاری از نکات دیگر، مدیران یک سازمان را از سایر کارشناسان جدا می‌کند و می‌توان متوجه شد که یک مدیر بد می‌تواند چه تبعاتی برای کسب و کار داشته باشد و بر خلاف آن یک مدیر توانمند تا چه اندازه در رشد سازمان موثر است.
با توجه به این موارد، نیاز است تا صاحبان برند و کسب و کارها، علاوه بر اینکه برای ارتقای مدیران خود تلاش کنند، با ارزیابی‌های کارشناسی شده و علمی، نقاط قوت و ضعف را شناسایی و در جهت تقویت و یا رفع آن بکوشند.
برخی از مواردی که در ارزیابی مدیران مشخص می‌شود:
مهارتهاي ادراکي
تصميم گيري
مهارتهاي ارتباطي
کار تيمي
مديريت افراد
مديريت عملکرد
شم تجاري
رهبري
ارزیابی مدیران در پیشه 24
شما می‌توانید با کمک کارشناسان ما در بخش«ارزیابی مدیران»، با شناخت بهتر مدیران سازمان خود، در جهت افزایش بهره وری آن ها و در نتیجه رشد سازمان خود گام موثری بردارید.

ثبت درخواست

ثبت درخواست دریافت خدمات
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .