خدمات ویژه کرونا

خدمات ویژه کرونا

با شیوع ویروس کرونا در دنیا و ایران، بحران اقتصادی ناشی از آن، که ریشه در محدودیت‌های قانونی ایجاد شده برای کسب و کارها و همچنین نگراني مردم از ورود به اماکن عمومي نظیر فروشگاه‌ها، مراکز خدماتي و… دارد، شدت گرفت. در این میان بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، کاهش تقاضا و محدودیت‌های فروش کالاها و خدمات باعث شده است بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش‌های آن در مقایسه با سایر بخشها و اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایي و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب‌ پذیر و شاغل در بخش غیررسمي شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل شوند.

متاسفانه در ابتدای سال جاری با محدودیتهای ایجاد شده و کاهش خرید مردم از کسب وکارهای خُرد، اعم از تولیدی و خدماتي به ویژه در فصل خرید شب عید که حیات چهار میلیون واحد صنفي و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خُرد وابسته به آن است، بحران اقتصادی کرونا بیش از پیش‌بینی‌ها بروز پیداکرد و با ادامه این روند و تعلیق قراردادهای کاری، ممکن است کسب وکارهای زیادی به ویژه کسب وکارهای خُرد و کوچک تعطیل شده و بیکاری بیش از پیش افزایش یابد.

بر این اساس با توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های موجود در مجموعه سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، برخی از خدمات شرکت کسب و کار رضوی با هدف کمک به کسب و کارهای خرد و متوسط آسیب دیده از بحران کرونا، در قالب بسته خدمات ویژه کرونا ارائه می‌ شوند.

این خدمات در سه محور اصلی دسته بندی شده و قابل ارائه هستند:

مقررات و دستورالعملهای دولتی

 • مشاوره تامین اجتماعی
 • مشاوره مالیاتی
 • مشاوره پرتکلهای بهداشتی
 • مشاوره اخذ تسهیلات حمایتی

سلامت کارکنان و تشخیص بیماری

 • مشاوره علائم و نکات بهداشتی
 • تست اختصاصی کارکنان
 • ارائه محصولات بهداشتی
 • مشاوره مراقبت فردی

ایمن سازی و بهداشت محیط کار

 • مشاوره ایمن سازی و بهداشت محیط کار
 • طراحی و برنامه ریزی ایمن سازی محیط کار
 • پاکسازی تجهیزات
 • اجرای طرح های نوین ایمن سازی